HISTORIE A ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
Společnost DaF – STAVBY s.r.o. vznikla v roce 2002 navázáním na předchozí činnost dvou jednatelů (Ing. Vítězslav Dvorský, Tomáš Förster) v oblasti stavebnictví. Oba jednatelé jsou aktivně činní ve stavební oblasti od roku 1991 , a to Ing. Vítězslav Dvorský v projekční a inženýrské činnosti a Tomáš Förster v oblasti obchodu a aplikací stavebních hmot (stavební chemie, hydroizolace, tepelné izolace). Tato skutečnost byla zárukou, že dlouhodobý a plánovaný program firmy zůstane v podstatných rysech zachován a současně je pružně doplňován a obměňován s cílem dosažení vyšší kvalitativní úrovně.

V dubnu roku 2004 přešla činnost a vedení společnosti na jednoho jednatele - Tomáše Förstera. V současné době je firma dobře zavedená v realizaci stavebních činností a kromě spolupráce se stálými obchodními partnery se orientuje především na rozšiřování své působnosti v rámci regionu Moravskoslezského kraje.

Za účelem zlepšování kvality a prestiže v oblasti stavebnictví jsme se rozhodli získat certifikát kvality dle ČSN EN ISO 9001 , a to se nám v listopadu roku 2005 úspěšně podařilo.

Vzhledem k tomu, že se naše společnost rozšiřuje a s ní i potřeba stabilního zázemí, koupili jsme v roce 2005 objekt v Orlové-Porubě, který slouží od dubna roku 2006 jako provozovna společnosti. Těšíme se na Vaši návštěvu v novém zázemí společnosti.